Socialinis pedagogogas Geda Nakvosienė tel. (8 45) 553 870
Specialioji pedagogė-logopedė Jolanta Stonienė  
Sveikatos priežiūros specialistė

Aušra Rapkevičienė

 
Psichologas Rasa Vaičiūnaitė   
Bibliotekininkė Irena Berežanskienė  


Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos vaiko gerovės komisija (VGK)

Psichologo tikslai ir uždaviniai

„Logopedo-specialiojo pedagogogo funkcijos“

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:00 - 13:45

7. 13:55 - 14:40