Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

 

 

 

Projekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

 

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

 

Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas, mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas, mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas.

 

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

 

Siekiami rezultatai

  •  Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  •  Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis; 
  •  Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose; 
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

 

 

ESF projektas NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Gimnazijos veiklos tobulinimo planas (Projektas „Kokybės krepšelis“)

Projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimo etapų pristatymas

2021–2022 MOKSLO METŲ 1 - IV KLASIŲ (KOKYBĖS KREPŠELIS) MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS

2022–2023 MOKSLO METŲ 1 - IV KLASIŲ (KOKYBĖS KREPŠELIS) MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus)

Projekto „Kokybės krepšelis“ gerosios patirties sklaida

 2023 m. birželio 14 d. Paįstrio Juozo Zikaro ir Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos organizavo gerosios patirties sklaidą Panevėžio rajono mokytojams apie projektą „Kokybės krepšelis“. Mokytojai skaitė pranešimus: „Patyriminės veiklos dalykų pamokose. Užsienio patirties sklaida“, „Pojūčio pasaulis“, „Tvarumo kompetencija per kūrybiškumo prizmę“. 

">Gerosios patirties sklaida

ATASKAITA

    2022 - 2023 mokslo metams besibaigiant, birželio 5d. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos pažangiausi 1-4 klasių mokiniai, iš Krepšelio lėšų, vyko į pažintinę patyriminę edukaciją į Vilnių. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo patyriminėje edukacijoje ,,Mokslo laboratorija“. Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su įdomiomis, įvairiomis veiklomis, kuriose ir patys galėjo dalyvauti. Pradinukams buvo labai įdomu susipažinti su sausu ledu, sužinoti kaip jis pasigamina. Daug emocijų suteikė eksperimentai su azotu. Sužinojo ir patyrė netikėtų bandymų su balionu. Stebėjo ir sužinojo, kaip užgesinti ugnį jos neužpučiant ir neužgesinant vandeniu. Po patyriminės edukacijos ,,Mokslo laboratorija“, pradinukai aplankė pagrindinius sostinės objektus: Gedimino bokštą, Vilniaus Katedrą, televizijos bokštą.

                                                                                           Pradinių klasių mokytoja Gitana Normantė

">Mokslo laboratorija

   2023 m. balandžio 30 d. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos 2 ir 3 klasės mokiniai dalyvavo pažintinėje, patyriminėje edukacijoje ,,Vilnos kelias", kuris vyko Ukmergės rajone, privačiame ūkyje. Mokiniai susipažino su ūkio istorija, sąsaja su vilna ir kuo ji ypatinga. Praktinėje dalyje mokiniai patys kirpo avį, plovė, kedeno, karšė vilną. Sužinojo ir patyrė įvairius vilnos apdirbimo variantus. Gamino iš vilnos asmeninį suvenyrą. Žaidė žaidimus, patys gamino plovą, vaišinosi. Įgijo žinių, patyrė įdomių įspūdžių, smagių emocijų.

                                                  Pradinių klasių mokytoja Gitana Normantė

">Vilnos kelias

Dalyvaujant projekte „Kokybės krepšelis“ 2.5. punkte buvo suplanuota išvyka į užsienį. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos mokytojai kėlė kvalifikaciją 2023 m. balandžio 23-26 d. pagal akredituotą programą „Užsienio (Škotijoje) švietimo įstaigų patirtis gerinant mokinių pasiekimus“. Pedagogai tobulino mokytojo profesinę kompetenciją „Mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo“. Ugdymo geroji patirtis paskatino kūrybiškai taikyti naujoves, kurios praturtino patirtį, padėjo formuoti pozityvų požiūrį į ugdymo kaitą. Programos pagrindas – mokinių pasiekimai ugdymo įstaigose, susitikimai su švietimo darbuotojais, aktyvus informacijos rinkimas, gerosios patirties atpažinimas ir pasirengimas perteikti žinias Panevėžio rajono pedagogams.

">„Užsienio (Škotijoje) švietimo įstaigų patirtis gerinant mokinių pasiekimus“

 

Gimnazijos bendruomenė džiaugiasi projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis įsigyta profesionalia aktų salės muzikine įgarsinimo ir apšvietimo įranga. Salėje vyksta viešojo kalbėjimo pamokos. Mokiniai veda renginius ugdydami savo kūrybiškumą, meninius gebėjimus. Visi gimnazijos mokiniai naudojasi mokymosi galimybėmis kitose erdvėse. 

 

 

4 klasės mokiniai ir mokytoja nuo rugsėjo džiaugiasi nauja interaktyviąja lenta – ekranu. Čia ne tik rašoma baltoje lentoje, bet galima žaisti mokomuosius žaidimus. Mozabook programoje žavi 3D vaizdai, garso ir vaizdo įrašai.

">4 klasės mokiniai

 

Nuo rugsėjo veikianti  interaktyvioji lenta, programinė įranga, pritaikyta interaktyviems ekranams MozaBook labai padeda vesti biologijos ir geografijos  pamokas. MozaBook plečia mokymo priemones su universaliomis iliustracijomis, animacijomis ir įdomiomis prezentacijų galimybėmis. Mokiniams patinka 3D modeliai. Jie vaizduose gali būti laisvai sukinėjami, su pasakojimais, integruotomis animacijomis ir viktorinomis. Įdomios sukurtos pamokos. Pagyvina pamoką naudojami įrankiai, pvz kauliukų metimas kviečiant atsakinėti, laikrodis nustatytas užduočiai ir linksmos animacijos, tokios, kaip ,,skeletų šokis“.

">Biologija, geografija

 

Mokymosi sąlygų pagerinimui atnaujinta informacinių technologijų kabineto įranga.  Įsigyti 25
kompiuteriai iš projekto „Kokybės krepšelis" lėšų.

">Kompiuterių klasė

Sensorika - tai organizmo fiziologinis gebėjimas suvokti aplinką ir savo kūną. Tinkamai suvokiami pojūčiai įgalina sėkmingai adaptuotis aplinkoje, o sutrikimai - neigiamai įtakoja emocinę būseną, elgseną, mokymosi procesą ir t.t.

Sensorinės įranga ir priemonės padeda stimuliuoti žmogaus pojūčius – klausą, regą, uoslę, skonį ir lytėjimą. Siekiama sukelti pozityvius pojūčius, motyvuoti mokytis, padėti atsipalaiduoti ir nusiraminti. Sensoriniai kambariai naudojami ne tik terapijai, edukacijai bet ir pramogoms.

 

Džiaugiamės, kad šiais mokslo metais sensorikos kabinetą turime ir mūsų gimnazijoje.

">Sensorinis kambarys

       

       2022 m. gruodžio 8 d. vyko projektas: „Patirties perdavimo iniciatyva jaunimui“, kuriame dalyvavo I-III klasių mokiniai ir jų klasių vadovės.

       Projekto tikslas – skatinti jaunimo ir bendruomenės vyresnės kartos atstovų bendradarbiavimą, išsaugant krašto žmonių patirtį ir tradicijas. Projekto metu buvo perduodama patirtis mokiniams, kaip kepti meduolius, juos dekoruoti.
       Projektas skirtas ugdyti pažinimo menines ir kulinarines kompetencijas per tradicinius gaminius, atskleisti mūsų šalies etinės kultūros išskirtinumą, jos archaiškumą, neišsenkantį kūrybiškumą jaunimui. Projekto vadovė: Inga Vilkė

">Projektas: „Patirties perdavimo iniciatyva jaunimui“

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“

Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija dalyvauja NŠA projekte „BENDROJO UGDYMO TURINIO IR ORGANIZAVIMO MODELIŲ SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS BENDRAJAME UGDYME“

Mūsų gimnazija dalyvavo  NŠA  projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, kurio trukmė buvo 2018 m. gegužės 31 d. – 2022 m. gegužės 30 d. Kaip mums sekėsi įgyvendinti šį projektą, skaitykite išleistoje knygoje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai mokinių žemiems pasiekimams“ 110 psl.
Knygos nuoroda:
 https://www.nsa.smm.lt/projektai/wp-content/uploads/2022/10/modelis_2022_10_20_viesinimui.pdf

 

 

 

Gegužės 22-26 dienomis dvi mokytojos Angela ir Cristina lankėsi Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje, kur įgijo patirties bei susipažino su Lietuvos švietimo sistema. Partneriai iš Vulcan Secondary School No. 4, Hunedoara county, Romania vykdo projektą KA121, kurio tikslas – mokytis bei stebėti kitų šalių mokytojų darbo veiklas, taip pat keistis gerąja patirtimi. Vykdydami  mobilumą projekto partneriai siekia šių strateginių tikslų: skaitmeninių įgūdžių, įtraukimo, kalbų įgūdžių (anglų k.),  aplinkos apsaugos ir tvaraus  vystymosi. 

 
Projekto organizatorė anglų k. mokytoja Judita

">Projektas KA121

Erasmus+ programos mobilumo projektas „Ateities mokslas su IKT”

Erasmus+ KA210 projektas „Mokiniai ir mokyklos siekiančios žaliosios vėliavos“

 

Mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja Erasmus+ projekte “The students and schools with green glag”, Italijoje.

">Erasmus+ Italija

 

Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija su partneriais iš Turkijos,  Ispanijos ir Italijos dalyvauja Erasmus+ KA 210 “The students and schools with green flag” projekte Turkijoje. Pirmoji diena praėjo su tradiciniais šokiais, patiekalais ir populiariu šioje šalyje sportu. Kiekviena komanda pristatė savo šalies antrinių atliekų rūšiavimo tvarką, susipažino ir išbandė populiarią piešimo ant vandens techniką iš perdirbtų medžiagų. 

 

Erasmus+ KA122 bendrojo ugdymo projektas „Technological Teachers for Education of Future“

 

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:00 - 13:45

7. 13:55 - 14:40