PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

                   2014 m. birželio 19 d. sprendimu  Nr. T-123

PANEVĖŽIO RAJONO PAĮSTRIO JUOZO ZIKARO GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos (toliau – gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija, trumpasis pavadinimas – Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija, pavadinimas anglų kalba – Panevezys region Paįstrio Juozo Zikaro gymnasium. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 290398050.

3. Mokykla įsteigta 1910 metais (šaltinis – V. Vyšniausko ,,Paįstrio apylinkės istorija“ 1990 m.).  

Pilnus nuostatus skaitykite čia 

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 12:00 - 12:45

6. 12:55 - 13:40

7. 13:50 - 14:35