XIX a. pabaigoje Gegužinės kaime prie karčiamos, kurią laikė žydų tautybės žmogus, buvo įsteigta mokykla. Mokytoju dirbo Lamaitis. Mokinių iš tų laikų gyvų nėra, pastatas seniai nugriautas. Iš žmonių pasakojimų žinome tik apie fizines bausmes: klūpojimą ant žirnių, mušimą liniuote.

„NARODNAJA“  MOKYKLA

Apie 1903m. Paįstryje privačiame name įsikūrė rusiška mokykla, vadinama „narodnaja”. Tokios mokyklos buvo skirtos valstiečių vaikams. Jose  vaikus mokė ūkio darbų, elementarių bendro išsilavinimo dalykų. Buvo ugdomas lojalumas valdžiai. Vadovėliai spausdinami kirilica, palaipsniui pereinama prie rusiškų vadovėlių. Atvyko dirbti rusų tautybės mokytojas A. Dokučiajevas. Tai buvo apsišvietęs, protingas žmogus, neblogas pedagogas. Ypač gerai paruošdavo mokinius matematikos srityje. Šioje mokykloje rašto pramoko nemažai Paįstrio apylinkių paauglių.

„SAULĖS“ DRAUGIJOS PRADINĖ MOKYKLA

1910–1940 metai

Kunigo Jurgio Tilvyčio iniciatyva 1910 m. Paįstryje steigiama „Saulės“ draugijos pradinė mokykla. Patalpos perimamos iš rusiškos mokyklos. Susirūpinta naujos mokyklos statyba. Ją statė žydų tautybės rangovas Ranus. Statyba baigta 1912 m. Tai buvo pirmoji lietuviška mokykla apylinkėje ( dabar pastatas Ramybės g. 13). 

PRADINĖ MOKYKLA

1940–1949 metai

Tarybinės okupacijos metais Paįstryje buvo pradinė mokykla. 1940 metų rudenį

Paįstrio pradinę mokyklą lankė 145 mokiniai, 74 berniukai ir 71 mergaitė. Tikras darbas prasidėjo tik vasario 1 d. Dirbo mokytojai Pranas Tamošiūnas, Ona Janukaitienė, Juozas Mackevičius .

1941 m. prasidėjus vokiečių okupacijai pradinė mokykla išlieka tose pačiose patalpose (Šaulių namai ir mokyklos pastatas Ramybės g. 13). Mokinių skaičius sumažėjo per pusę. Klasės šaltos, nebuvo bendrabučio. Trūko vadovėlių, mokiniai rašydavo užrašus.

SEPTYNMETĖ MOKYKLA

1949–1957 metai

Pokario metais buvo pertvarkomos Lietuvos mokyklos. Naujas švietimo etapas prasidėjo 1949 metais. Tuo metu buvo priimtas nutarimas pereiti prie visuotinio privalomo septynmečio mokymo ir 11 metų vidurinio mokymo. Nuo 1949–1950 mokslo metų pradinės 4 klasių mokyklos pertvarkytos į septynmetes mokyklas. Ugdymo turinys taip pat pertvarkytas, pritaikant jį sovietinei ideologijai.

VIDURINĖ MOKYKLA

1957–1960 metai

1957–1958 m. atsidarius 10 klasei, į mokyklą atvyksta nauji mokytojai: Bajoriūnas, Narbutaitė, Vladas Markevičius ir kiti. Pirmajame metų ketvirtyje pagal pažangumą mokykla užima paskutinę vietą rajone. 

1958–1959 m. pažangumas mažai tepagerėjo. Išleidžiama pirmoji abiturientų laida. Pirmosios laidos abiturientai yra nemažai nusipelnę žmonės: Pranciškus Benediktas Tamulionis- Paįstrio ir Spirakių klebonas, Janina Kumpienė – Sveikatos apsaugos viceministrė, Stanislava Ieva Juškevičienė – mokytoja.

AŠTUONMETĖ MOKYKLA

1960–1981 m.

1960 m. mokykloje trūksta mokinių, todėl vidurinė mokykla buvo uždaryta, liko tik aštuonmetė.

Atidaroma vakarinė mokykla.

Mūsų mokyklos mokinė dailininkė Emilija Gaspariūnaitė – Taločkienė, prisimindama mokyklinius metus, rašo: „1961–1962 mokslo metai, Rugsėjo – 1- oji diena Paįstrio  mokykloje. Koks gražus saulėtas rytas. Skubu  apsirengti nauja mokykline uniforma, tokia pat, kokią sukūrė skulptorius Juozas Zikaras prieš daugelį metų – ruda su balta apykakle ir baltais rankogaliais. Prisiskyniau pačios užaugintų gėlių puokštę ir išdidžiai žengiau link dviejų aukštų medinės mokyklos. Mediniais laiptais pakilau į antrą aukštą. Visas pastatas kvepėjo aliejiniais dažais. Puse sienos nudažyta žaliai, o kita pusė baltais dažais. Grindys blizgėjo tamsiai rudais dažais“. 

VIDURINĖ MOKYKLA 

1981–2014 m.  

1981 m. pastatytas naujas mokyklos pastatas Paįstryje. Mokykla išauga į vidurinę. Mokytoja Adelė Kazilionienė prisimena, kad „daug reikėjo dirbti, kol sutvarkėme kabinetus. Su mokiniais statėme suolus, valėme mokyklos patalpas“. Naujoje mokykloje buvo įrengta 12 kabinetų. Prancūzų ir rusų kalbos kabinetai – lingafoniniai. Mokiniai naudojosi didele sporto sale su nauju inventoriumi. Naujai įrengtas stadionas. 

GIMNAZIJA

2014 m.

2014-07-01 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T – 123 pakeistas mokyklos pavadinimas ir vadinti Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija. Gimnazijoje ugdomi ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo amžiaus mokiniai. Gimnazijoje nuo 1–12 klasės sustiprintas meninis ugdymas. 2014 m. kovo 17 d. mokyklos bendruomenė kartu su svečiais džiaugėsi mokyklos renovuota sporto sale.

Paįstrio mokyklos vadovai: 

Kazys Požėla 1932–1938m

Juozas Mackevičius 1939–1940m 

Pranas Tamošiūnas 1941–1948 m

Vincas Lipnevičius 1949–1952 m

Kazimieras  Adašiūnas 1952–1956 m 

Genovaitė Kriukienė 1956–1963 m.

Georgijus Simokovas 1963–1967 m.

Salomėja Stonienė 1967–1971 m.

Aurelija Statauskienė-Juodaitienė 1971–1975 m.

Malvina Ivaškienė 1975–1986 m.

Kęstutis Marcinkus 1986–1987 m.

Vaclovas Krikščiūnas 1987–2012 m.

Gita Kubilienė 2012 m.

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:00 - 13:45

7. 13:55 - 14:40