Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos biblioteka – informacinis moksleivių užimtumo centras, mokymo ir mokymosi vieta su informacine bei technine baze, tenkinanti mokyklos bendruomenės poreikius.

Bibliotekos skaitykloje yra 12 darbo vietų, 3 kompiuterinės darbo vietos su interneto prieiga, poilsio kampas su minkštais baldais, kuriame galima skaityti naujus žurnalus.

Skaitytojams paslaugas teikia bibliotekininkė Irena Berežanskienė

 Bibliotekos renginiai

 
 
 
 

Bibliotekos darbo laikas:

Pirmadienis     7.30–16.00

Antradienis     7.30–16.00

Trečiadienis    7.30–16.00

Ketvirtadienis  7.30–16.00

Penktadienis    7.30–16.00

Skaitytojų registravimai 

Nauji skaitytojai registruojami mokyklos bibliotekoje, užpildant skaitytojo formuliarą. Būsimasis skaitytojas supažindinamas su bibliotekos tvarka ir taisyklėmis.

Leidinių paieška

Skaitytojai reikiamą literatūrą renkasi patys iš atvirų fondų, gali naudotis abėcėliniu katalogu, kreiptis į bibliotekininkę pagalbos. Bibliotekoje yra visų klasių rekomenduojamos literatūros sąrašai.

Į namus neišduodami leidiniai:

  • retos, senos, ypač vertingos knygos
  • enciklopedijos, žodynai, žinynai
  • garsiniai, vaizdo ir kompiuteriniai dokumentai
  • vienetiniai leidiniai

       Paslaugos

Skaitytojai gali naudotis bibliotekos fondais

Skaityti skaitykloje

Dirbti kompiuteriu

Naudotis internetu

Gauti kopijavimo paslaugas

 Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos bibliotekos nuostatai

       PANEVĖŽIO R. PAĮSTRIO JUOZO ZIKARO GIMNAZIJOS 2024 METŲ BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS

Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos 2023 m. įsigytos mokymo priemonės

Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos 2023 m. įsigyti vadovėliai

Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos vadovėlių 2020/21 m. m. užsakymas 

 Naujos knygos:

">Naujos knygos

Gimnazijos bibliotekos knygų lentynas papildė naujos knygelės, kurias dovanojo labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus".

 Sugrįžta skaitymo iššūkis „Vasara su knyga"!

Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijai - 110 
  ">Gimnazijai 110

Projektai:

UPC ir leidykla „Šviesa“ sukūrė pirmąją nemokamą skaitmeninę biblioteką 5–8 klasių mokiniams.

Bibliotekos adresas: http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt

Bibliotekoje kūriniai pateikti šiais formatais:

  1. MP3 (skirtas klausyti)
  2. PDF ( skirtas skaityti kompiuterio ekrane)
  3. TXT (skirtas skaityti telefono ekrane)
  4. EPBU (skirtas skaityti elektroninėje skaityklėje, planšetiniame kompiuteryje ir išmaniajame telefone) 

Pamąstymai:

Kiekvienai knygai savas laikas.

Kas neskaitė, dar skaitys.

Gera knyga, kai mėgaujiesi skaitydamas.

Skaitymas turi turėti prasmę, suteikti atradimo džiaugsmą. 

Profesinis švietimas

Bibliotekoje 2008 m. akredituotas profesinio informavimo taškas. Jame kaupiama ir teikiama informacija apie profesijas Lietuvoje ir užsienyje, joms keliamus reikalavimus, mokymo programas, mokymo trukmę, stojimo sąlygas ir kt.

Lankytojams siūlomos individualios konsultacijos, kurių tikslas aptarti įvairias profesinės karjeros galimybes, susieti profesinį informavimą su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis, priimti sprendimą dėl mokymosi profilio, būsimų studijų ir profesijos.

Organizuojamos kasmetinės išvykos į Studijų mugę, atnaujinant profesinio informavimo tašką nauja informacine medžiaga, pasirašytos glaudaus bendradarbiavimo sutartys su KTU PI, Panevėžio kolegija, Šiaulių universitetu. Kasmet vykstame į šių ir kitų mokymo įstaigų organizuojamus renginius, kviečiamės dėstytojus, kurie pristato studijų programas.

„Kartais tai, kas paprasta, gali pasirodyti daug sunkiau pasiekiama nei tai, kas sudėtinga: jūs turite sunkiai dirbti, kad išgrynintumėte savo mąstymą iki paprastumo. Bet vis dėlto tikrai verta tai padaryti, nes paskui jūs galite išjudinti kalnus.“

Steve Jobs

 

      PROGRAMĖLĖ „MEDITACINĖ BIBLIOTERAPIJA“

Naudingos nuorodos:

Asmenybės testas (anglų k.)

http://youniverse.com/statement/module/PersonalityModule/new_Personality_module

     https://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/6800

     https://www.knygos.lt/lt/elektronines-knygos/nemokamos/

     https://www.lrt.lt/mediateka/audio/vakaro-pasaka

     https://www.draugiskasinternetas.lt/

     www.esaugumas.lt

     Kūrybingumo mokykla (kurybingumomokykla.lt)

 

 

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:00 - 13:45

7. 13:55 - 14:40