Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos tarybos nuostatai

Gimnazijos taryba

Mokytojų atstovai:

Lina Židonienė

Tomas Rudokas

Jolanta Baltienė

Tėvų atstovai:

Aušra Švedarauskienė

Vidas Zelionka

Sigitas Aleknavičius

Mokinių atstovai:

Nikas Zelionka

Eisvina Švedarauskaitė

Eglė Bagdonaitė

 

Mokinių taryba

Gimnazijos mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje. Ją sudaro 5–8 ir I-IV klasių atstovai, išrenkami slapto balsavimo metu. Mokinių taryba, suderinusi su gimnazijos vadovybe, svarsto svarbiausius mokinių renginių planus, rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti, koordinuoja visų mokinių institucijų veiklą, planuoja, organizuoja mokiniams neformaliąją veiklą ir laisvalaikį, svarsto mokinių pareigas ir teises gimnazijoje ir už jos ribų. Mokinių tarybai vadovauja – Liepa Morkūnaitė. Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai slaptu balsavimu dvejiems metams. Mokinių tarybos koordinatorė – mokytoja Lina Židonienė.

 

PANEVĖŽIO RAJONO PAĮSTRIO JUOZO ZIKARO GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBA

 

Pirmininkė - Liepa Morkūnaitė – IV kl.

Pirmininkės pavaduotojas - Armandas Raila – IV kl.

Deividas Keniausis - 6 kl.

Arielė Šinkūnaitė - 6 kl.

Laurynas Antanaitis - 7 kl.

Ovidijus Leščinskas - 7 kl.

Kamilė Narmontaitė - 8 kl.

Eisvina Švederauskaitė - 8 kl.

Nikas Zelionka - 9 kl.

Miglė Petrovaitė - 9 kl.

Deimantė Skardžiūtė - II kl.

Goda Aleliūnaitė - II kl.

Indrė Dagytė - III kl.

Karina Meškaitė - III kl.

  

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos mokinių konkurso Šauniausios klasės rinkimai nuostatai

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:00 - 13:45

7. 13:55 - 14:40